پرسیار و بەرسڤ

ل ڤێرێ کۆمەکا پرسیارێن گرنگ هاتینە بەرسڤدان

پرسیار و بەرسڤ بۆ قوتابیێن پولا دوازدێ ئامادەیی

پرسیار و بەرسڤ بۆ قوتابیێن پولا نەهێ بنەرەتی

پرسیارو بەرسڤێن گرێدای خواندنا دەرەکی

پرسیار و بەرسڤ بۆ قوتابیێن پولا 1 هەتا 11

بخێرهاتی بەرێز

دەربارەی من بۆچی ئەڤ مالپەرە؟ سپۆنسەر کرن رێکلام کرن هەژمارێن مە