مالپەرێ قۆتابیێن بادینان

مالپەرێ قوتابیێن بادینان ، ئێکەم مالپەرە ل دەڤـەرا بادینـان هـاتییە درۆسـتـکـرن ژبـۆ خـزمـەتـکـرنـا قـوتـابـیـێـن دەڤـەرا بـادینان

سالا خواندنێ 2021-2022

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن وان / خۆلا ئێکێ

سالا خواندنێ 2021-2022

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن وان / خۆلا دووێ

سالا خواندنێ 2020-2021

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن وان / خۆلا ئێکێ

سالا خواندنێ 2020-2021

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن وان / خۆلا دووێ

سالا خواندنێ 2017-2018

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن وان / خۆلا ئێکێ

بخێرهاتی بەرێز

دەربارەی من بۆچی ئەڤ مالپەرە؟ سپۆنسەر کرن رێکلام کرن هەژمارێن مە