مالپەرێ قۆتابیێن بادینان

مالپەرێ قوتابیێن بادینان ، ئێکەم مالپەرە ل دەڤـەرا بادینـان هـاتییە درۆسـتـکـرن ژبـۆ خـزمـەتـکـرنـا قـوتـابـیـێـن دەڤـەرا بـادینان

پەرتووکێن پۆلا حەفتێ بنەرەتی

پەرتووکێن پۆلا هەشتێ بنەرەتی​

پەرتووکێن پۆلا نەهێ بنەرەتی

پەرتووکێن پۆلا دەهێ ئامادەیی​

پەرتووکێن پۆلا یازدێ ئامادەیی​

پەرتووکێن پۆلا دۆازدێ ئامادەیی​

بخێرهاتی بەرێز

دەربارەی من بۆچی ئەڤ مالپەرە؟ سپۆنسەر کرن رێکلام کرن هەژمارێن مە