رێکلام کرن

مالپەرێ مە ب سەدان هزار کەس سەرەدانێ بۆ دکەن و هەتا نۆکە زێدەتری سێ ملیون و پێنج سەد هزار کەسان سەرەدان یێ بۆ مالپەرێ مە هاتی و ئەڤەژی داتایەکا زۆر باشە بۆ وان کەسێن دڤێن رێکلاما خۆ بکەن دناڤ مالپەرێ مەدا و ئەم پێکڤە مفای ژ ئێک و دوو بکەن ئەگەر تە بڤێت رێکلاما تە بکەین ل خوارێ نامێ بۆمە بهنێرە یان پەیوەندیێ ب مە بکە :

بخێرهاتی بەرێز

دەربارەی من بۆچی ئەڤ مالپەرە؟ سپۆنسەر کرن رێکلام کرن هەژمارێن مە