پرسیار و بەرسڤ

پرسیار و بەرسڤ بۆ قوتابیێن پولا دوازدێ ئامادەیی

پرسیار و بەرسڤ بۆ قوتابیێن پولا 1 هەتا 11

بەرسڤ/ رێکەفتی 23/5/2023 .

بەرسڤ/ رێکەفتی 29/4/2023 .

بەرسڤ/ بەلێ ، هەرسال 5 نمرەنە .

بەرسڤ/ ئەگەر د 40 دابیت .

بخێرهاتی بەرێز

دەربارەی من بۆچی ئەڤ مالپەرە؟ سپۆنسەر کرن رێکلام کرن هەژمارێن مە