پرسیار و بەرسڤ

پرسیار و بەرسڤ بۆ قوتابیێن پولا دوازدێ ئامادەیی

پرسیارو بەرسڤێن گرێدای خواندنا دەرەکی

بەرسڤ/ بەلێ ئە ، حەزکەی بلا سالا چەندێ بیت ل پولا دوازدێ ، یا گرنگ ئەوە دەرچووبیت .

بخێرهاتی بەرێز

دەربارەی من بۆچی ئەڤ مالپەرە؟ سپۆنسەر کرن رێکلام کرن هەژمارێن مە