پرسیار و بەرسڤ

پرسیار و بەرسڤ بۆ قوتابیێن پولا دوازدێ ئامادەیی

پرسیار و بەرسڤ بۆ قوتابیێن پولا دوازدێ ئامادەیی

بەرسڤ/ بەلێ ئە، بتنێ بۆ ئەوێن دێ ئەڤ سالە شنی کەنە تحسین معدل، دێ معەدەلێ وان یێ سالا ئێکی هێتە هەلوەشاندن.

بەرسڤ/ بەری هەر تشتەکی دڤێت تو معەدەلێ خۆ یێ هەرسێ پولان 10, 11, 12 بزانی، بەلێ ل دەمێ تو فۆرما زانکۆیێ دادگری وەزارەت ب خۆ دێ بۆ تە چێکەت، هەروەسا ڕێکەکا کورت یا هەی بەلێ دروست نادەرێخینیت، بەلکو ب نێزیکی، ئەوژی ب ئەڤی ڕەنگی، دێ معەدەلێ خۆ یێ پولا دوازدێ لێکدانی 0.8 کەی و دێ کومکرنی معەدەلێ پولا 10 و 11 کەی، بەلێ ژبیرنەکە دڤێت تو معەدەلێ خۆ یێ پولا 10 و 11 ل سەر 10 هژمار بکەی، بۆ نموونە معەدەلێ تە یێ پولا 10 ژ 100 دبیتە 85، ئەو ژ دەهێ دێ بیتە 8.5.

بەرسڤ/ دێ ل مال خوینن ب شێوێ دەرەکی.

بەرسڤ/ نەخێر، خواندنا ئێکسەر ژ سالا بهێت وێڤە نامینیت.

بەرسڤ/ دوو سالێن دی ژی مافێ هەی.

بەرسڤ/ هەر ئێکێ پێ دەرنەچیت، حەزکەی هەر حەفت بابەتان.

بەرسڤ/ بەلێ ئە دشێن، حەزکەی بلا سالا شەشێ بیت ل دوازدێ.

بەرسڤ/ بەلێ ئە.

بەرسڤ/ نەخێر ڕاست نینە.

بەرسڤ/ نەخێر ڕاست نینە.

بەرسڤ/ ئەگەر نمرا قوتابی ب بابەتەکی بوو 50 یان پتر و نمرە یا وی ب خۆ بیت نەکو وەزارەتێ بۆ کربیتە 50، نەخێر نە هینگێ قوتابی نەشێت ئەوی بابەتی ل خۆلا دووێ بکەتەڤە.

بەرسڤ/ بەلێ ئە، ب ڕێکا داگرتنا فۆرما نەڕازیبوونێ قوتابی دشێت خۆ پێ بێخیت و ل خۆلا دووێ تاقیکرنێ پێ بکەتەڤە.

بەرسڤ/ هەما چەند 48 هەبن هەمی دێ بنە 50.

بەرسڤ/ چ نمرێن دەستنیشانکری نینن، هەر سال ب ڕەنگەکیە، جار یا هەی 44 یا بوویە 50 و جار یا هەی کێمتر و جار یا هەی پتر، ئەڤەژی چوو ئەنجام بهێن هەتا ب دروستی دیارببیت.

بەرسڤ/ پتریا سالێن بوری نمرە 46 و 48 بووینە 50، و بۆ ئەڤ سالە چوو ئەنجام بهێن شنی دێ دیاربیت.

بەرسڤ/ ئەڤە خەما وەزارەتێ یە، ل دەمێ تو فۆرما زانکۆیێ دادگری، دێ وەزارەت بۆ تە هژمارکەت ئەگەر معەدەلێ تە پێ بلند ببیت.

بەرسڤ/ بتنێ ب ڕێکا تەماشەکرنا معەدەلێن سالێن بوری تو دشێی بزانی هەر بەشەکی معەدەل چەند وەردگریت ب نێزیکی.

بەرسڤ/ بەلێ ئە هەمی قوتابی دشێن.

بەرسڤ/ حەفتیێ دوو تاقیکرنن.

بەرسڤ/ نەخێر ، هەتا نوکە چ بریارێن وەسا نەهاتینە .

بەرسڤ/ بەلێ ئەوژی دشێن .

بەرسڤ/ بەلێ ئەگەر معەدەل پێ بلند بیت .

بەرسڤ/ نەخێر نینە .

بەرسڤ/ بەلێ دشێن .

بەرسڤ/ نەخێر نەشێت ، تحسین معدل بۆ ئێک جارە .

بەرسڤ/ نەخێر نەشێت .

بەرسڤ/ بەلێ دێ شێت .

بەرسڤ/ بەلێ دێ شێت .

بەرسڤ/ بەلێ دشێت.

بەرسڤ/ رێکەفتی 3/6/2023 .

بەرسڤ/ رێکەفتی 6/8/2023 .

بەرسڤ/ ئەگەر چ بڕیارێن نوی نەهێن، ئەڤ سالەژی جۆداهی نابیت .

بەرسڤ/ نەخێر نە، ئەو بتنێ بۆ داخلبوونێ نە، ویزاری ژ 100 یە، تە چەند بر هەما دێ ئەوبیت.

بەرسڤ/ بەلێ درستە .

بەرسڤ/ بەلێ ئە درستە .

بەرسڤ/ بەلێ ئەگەر معەدەلێ وی پێ بلند بوو .

بەرسڤ/ نەخێر نە، بتنێ هینگێ دهێتە هژمارتن دەمێ معەدەلێ قوتابی پێ بلند دبیت .

بەرسڤ/ بەلێ ئە دشێن .

بەرسڤ/ کۆلیژێن پزیشکی ، ئەندازیاری ، و کۆلیژا زانست بتنێ بەشێن (زیندەوەر ، کیمیا ، کۆمپیوتەر) .

بەرسڤ/ نەخێر ، نەشێن .

بخێرهاتی بەرێز

دەربارەی من بۆچی ئەڤ مالپەرە؟ سپۆنسەر کرن رێکلام کرن هەژمارێن مە