تاقیکرنێن خۆ هەلسەنگاندنێ

تاقیکرنێن خۆ هەلسەنگاندنێ بۆ پولا نەهێ بنەرەتی

زانست

تاقیکرنێ بکە
زمانێ کوردی

تاقیکرنێ بکە
زمانێ عەرەبی

تاقیکرنێ بکە
بیرکاری

تاقیکرنێ بکە
زمانێ ئینگلیزی

تاقیکرنێ بکە
کۆمەلایەتی

تاقیکرنێ بکە

بخێرهاتی بەرێز

دەربارەی من بۆچی ئەڤ مالپەرە؟ سپۆنسەر کرن رێکلام کرن هەژمارێن مە