مالپەرێ قۆتابیێن بادینان

مالپەرێ قوتابیێن بادینان ، ئێکەم مالپەرە ل دەڤـەرا بادینـان هـاتییە درۆسـتـکـرن ژبـۆ خـزمـەتـکـرنـا قـوتـابـیـێـن دەڤـەرا بـادینان

تاقیکرنێن 50 پرسیاری وەرزێ ئێکێ و دووێ

گەرا چارێ 2021

تاقیکرنێن 25 پرسیاری وەرزێ ئێکێ

گەرا سێیێ 2021

تاقیکرنێن 50 پرسیاری وەرزێ ئێکێ و دووێ

گەرا دووێ 2020

تاقیکرنێن 25 پرسیاری وەرزێ ئێکێ

گەرا ئێکێ 2020

بخێرهاتی بەرێز

دەربارەی من بۆچی ئەڤ مالپەرە؟ سپۆنسەر کرن رێکلام کرن هەژمارێن مە