مالپەرێ قۆتابیێن بادینان

مالپەرێ قوتابیێن بادینان ، ئێکەم مالپەرە ل دەڤـەرا بادینـان هـاتییە درۆسـتـکـرن ژبـۆ خـزمـەتـکـرنـا قـوتـابـیـێـن دەڤـەرا بـادینان

پرسیارێن بەراهیێ یێن پولا دوازدێ ئامادەیی

پرسیار و بەرسڤێن تاقیکرنێن بەراهیێ (تەمهیدی) یێن سالا خواندنێ 2022/2023

پرسیارێن بەراهیێ یێن پولا دوازدێ ئامادەیی

پرسیار و بەرسڤێن تاقیکرنێن بەراهیێ (تەمهیدی) یێن سالا خواندنێ 2021/2022

پرسیارێن بەراهیێ یێن پولا دوازدێ ئامادەیی

پرسیار و بەرسڤێن تاقیکرنێن بەراهیێ (تەمهیدی) یێن سالا خواندنێ 2020/2021

بخێرهاتی بەرێز

دەربارەی من بۆچی ئەڤ مالپەرە؟ سپۆنسەر کرن رێکلام کرن هەژمارێن مە